Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Leefbaar en veilig

Samenleven in vrijheid en veiligheid, dat willen wij voor Lelystad. In Lelystad ben je vrij om je leven te leiden zoals jij dat wilt. Om eruit te zien zoals je wilt, te geloven wat je wilt en te houden van wie je wilt. Dat kan alleen als Lelystad een stad is waar mensen niet worden gediscrimineerd of bedreigd. Nu de stad groeit en spanningen in de samenleving merkbaar zijn, moeten we in gesprek blijven gaan. Het is niet erg dat we het niet altijd eens zijn, maar botsende wereldbeelden mogen nooit aanleiding zijn voor uitsluiting of geweld. In vrijheid je eigen keuzes maken gaat niet wanneer je niet veilig bent of je je niet veilig voelt. Vrijheid en veiligheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Een veiliger Lelystad is een gedeelde verantwoordelijkheid. Alleen wanneer bewoners, instellingen, ondernemers en de overheid samenwerken lukt dit.

Gevoelens van onrust nemen wij serieus en tegelijkertijd laten we ons niet leiden door angst. Daarom kiezen we voor maatregelen die werken in plaats van schijnveiligheid. Op de eerste plaats willen we criminaliteit voorkomen, juist door de diepere oorzaken hiervan te bestrijden. Dat betekent investeren in kansen voor iedereen.

Veiligheid is veel meer dan strenger straffen