Steun ons en help Nederland vooruit

Joop Meijer

Fractieassistent

Lelystad

Mijn naam is Joop Meijer en ik maak sinds april 2013 deel uit van de Lelystadse D66 fractie als fractieassistent. Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 heb ik mij gekandideerd. En tot mijn grote vreugde heeft dit, dankzij onze leden, geleid tot een plaats direct achter onze lijsttrekker. Een goede uitgangspositie om na de verkiezingen van 21 maart 2018 D66 te mogen vertegenwoordigen als raadslid van onze mooie gemeente.

De afgelopen jaren heb ik vele beeld- en oordeelvormende sessies van de gemeente bijgewoond en was ook aanwezig bij vrijwel alle (bijna) wekelijkse fractievergaderingen. Dat alles heeft mij een prima beeld gegeven hoe zo’n gemeenteraad reilt en zeilt. Deze opgedane ervaringen hoop ik dan ook na 21 maart goed te kunnen gebruiken, maar dan als gekozen raadslid voor onze D66.

Er staan ons nogal wat ‘hot issues’ te wachten. Denk hierbij aan o.a. Lelystad Airport, de Flevokust, de verdere professionalisering van de WMO, de Jeugdzorg, de bouw van de nieuwe campus, enz., enz. Meer dan genoeg te doen. Waarbij mijn werkzame achtergrond als CFO (chief finance officer) zeker van pas kan komen.

Wat bij dit alles zeer belangrijk is, is het goed functioneren van de gehele fractie. Ieder van ons heeft unieke kwaliteiten. Laten we die gebruiken, waardoor we als geheel een onmisbare partij binnen het raadsorkest kunnen meeblazen. Hierbij zijn samenwerking, onderling vertrouwen en humor uitstekende ingrediënten om dit tot een mooie uitvoering te laten komen.  Ik heb er zin in.