Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 november 2021

Herinneringen aan Ger Mol

Er zijn nog maar weinig mensen binnen D66 Lelystad die Ger Mol gekend hebben. Dat is niet zo vreemd want Ger heeft in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 afscheid genomen van D66 Lelystad. Hij kon het niet verkroppen dat de afdeling geen samenwerking wilde met een lokale partij van zijn tennismaatje. Marion Boshuizen heeft wel oriënterende gesprekken gevoerd maar vond onvoldoende argumenten voor samenwerking of een lijstverbinding.
Dat Ger daardoor uit beeld raakte was jammer want hij was een vrolijke, enthousiaste man die zijn handen deed wapperen. Hij komt het eerst op de ledenlijst van 1985 voor. In die tijd had de afdeling Lelystad nog een eigen, papieren nieuwsbrief waar Ger een behoorlijk aandeel in had: stukjes schrijven, stencilen, nieten en verzenden of bezorgen. Op den duur heeft de Regio voorgesteld om de nieuwsbrieven van alle afdelingen samen te voegen in een regioblad “de Flevodemocraat”. Ger heeft van 1995 tot 1999 in de redactie ervan gezeten.
Kwam je Ger en zijn vrouw Ria ergens tegen en ging het over de politiek, dan hoorde je Ger als afscheidsgroet zeggen “Maar landelijk stem ik nog altijd D66”. Ger is op 5 november 2021 op 92 jarige leeftijd in Lelystad overleden.

Niels Abcouwer