Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 november 2021

Begroting 2022 – D66 pleit voor meer geld voor zorg en cultuur

Op 2 november werd de begroting voor 2022 besproken. D66 pleit onder andere voor het terugdraaien van enkele bezuinigingen op de zorg en op culturele instellingen.

 

Hieronder onze bijdrage:

 

De laatste begroting van deze raadsperiode en voor het eerst in lange tijd lijkt er wat financiele ruimte. Eerlijk gezegd zou ik ook niet weten wat we hadden moeten doen als er weer bezuinigen nodig waren geweest. De bodem lijkt op veel plekken toch wel echt bereikt.

Dus wat gaat het college doen om inwoners en instellingen tegemoet te komen die het zo zwaar hebben gehad de laatste jaren?

Wat gaat dit college doen voor inwoners die afhankelijk zijn van de gemeente voor een schoon en leefbaar huis? Voor culturele instellingen die bezuiniging op bezuiniging voor de kiezen kregen? Voor ondernemers die ondanks Corona de lippen boven water proberen te houden?

Het antwoord lijkt te zijn: bar weinig.

Het enige nieuwe idee van het college betreft de blijkbaar zwaar achtergestelde groep van hondenbezitters.

Is dit nu de groep die het het zwaarst hebben gehad en waarvan het college vindt dat die nu als eerste tegemoet gekomen moet worden met een belastingverlaging?

Wat D66 betreft kan dit geld beter ingezet worden om huisbezoeken aan ouderen opnieuw in te voeren, de bezuinigingen op opbouw- en maatschappelijk werk te verlichten en mantelzorgers adequaat te ondersteunen. Vandaar een amendement op dit punt, en een motie over de wachtlijsten bij sociale wijkteams. Beide samen met de PvdA.

Natuurlijk is het fijn dat de wensenlijstjes van de kadernota onverkort gerealiseerd kunnen worden. Zonder dat we hoeven te stoeien over de volgorde en prioriteit.

D66 is blij met geld voor ondersteuning van evenementen, stadsmarketing, het kenniscentrum nieuwe natuur en participatie-instrumenten voor warmtetransitie en duurzaamheid. Op al deze vlakken mag er van ons echter nog wel een tandje bij en daarom dienen wij hiertoe enkele moties & amendementen in.

Na het fiasco rondom de plotselinge breuk met CML is het wat D66 betreft zaak om stadsmarketing zsm weer op orde te krijgen. Dit is belangrijk omdat we willen groeien en willen bruisen. Evenementen zoals bijv. de Benelux Tour zijn cruciaal om Lelystad op een goede manier op de kaart te zetten.

Nu is door een adviesburo onderzocht hoe we die stadsmarketing weer re-animeren en volgens hen is de zg “Variant C” de minimale variant. Het college gaat hier om onduidelijke redenen echter nog onder zitten, maar wat D66 betreft gaan we vol lef en amibitie toch voor die minimale variant.

Heel fijn dat er geld is voor het kenniscentrum nieuwe natuur, maar ondertussen zitten ze in Almere ook niet stil. Om te voorkomen dat we de boot missen, roepen wij per motie op de Poort van Lelystad met meer vaart en ambitie op te pakken.

De energietransitie wil nog niet erg vlotten maar is urgenter dan ooit. In het voorstel om hiervoor een schamele 50K vrij te maken grossiert het college vooral in buzzwords.

We lezen dat en ik citeer “Door duurzame leefomgeving gezamenlijk op te pakken er windows of opportunities worden gecreeerd om de sociale cohesie in Lelystad te versterken”.

Wie wil dat nou niet? Ondertussen vliegt de warmte wel gewoon de windows uit, want die zijn nog van enkel glas.

Zeker in een tijd dat de prijzen van gas en stroom de pan uit rijzen, moet je als overheid gewoon iets doen. Want energie die niet gebruikt of verspild wordt, hoeft ook niet betaald te worden. Daarom een amendement om gewoon concreet middelen beschikbaar te maken voor eenvoudige energiebesparende maatregelen voor Lelystadse inwoners. Het zogenaamde laaghangend fruit. Dit amendement wordt mede ingediend door GL en CU.

Eerder had ik het al over groepen die de laatste jaren veel bezuinigen voor hun kiezen hebben gekregen. Hieronder vallen ook de culturele instellingen, zoals bijv. de bibliotheek, het theater en het poppodium. Dat er vervolgens ook nog een pandemie overheen kwam was natuurlijk extra zuur.

D66 acht deze voorzieningen cruciaal voor een goed woon- en leefklimaat. Iets wat dan weer essentieel is voor een stad met een flinke groei-ambitie.

De taakstelling “verdere samenwerking culturele instellingen” kon eigenlijk alleen gehaald worden door Corneel te sluiten. Nu dat onzalige plan van tafel is, lijkt het ons niet meer dan logisch dit ook netjes in de boekhouding te verwerken. Verder stellen wij voor de ingestelde taakstelling op de bieb en de verlaging voor sport en cultuurverenigingen van elk 50K ook te schrappen.

Tot slot nog een paar bijna huishoudelijke zaken:

De gemeente heeft vastgoed in beheer maar het ontbreekt aan coherent beleid. Dat blijkt oa uit het gedoe rondom prachtige initiatieven zoals het Lapp, Urban Village en nu weer Utopodium. Tijd voor coherent beleid, en dus een motie, welke medeondertekend door de SP.

Ook het Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie behoort gewoon in de reguliere beleidscyclus geregeld te worden ipv even tussendoor. Ook deze motie is medeondertekend door de SP.

Het IHP blijft ook de gemoederen bezighouden en het is wat D66 betreft goed om eerst de oorzaken en gevolgen van de vertragingen scherp te hebben. Lelystadse kinderen hebben recht op goed onderwijs in passende en duurzame gebouwen.

In de kadernota had ik het over de hink-stap-sprong.  Na jaren hinkelen zou het toch fijn zijn als we nu dan tenminste de stap voorwaarts kunnen nemen.