Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 mei 2021

Kadernota 2022-2025

 

 

 

Gisteren werd de Kadernota 2022-2025 behandeld. Hierbij onze Algemene Beschouwingen in eerste termijn:

Voorzitter,

In 2018 stelden wij het raadsprogramma vast, genaamd “Lelystad, een Sprong Voorwaarts”.

Drie jaren, 6 wethouders, 2 colleges, en 7 afsplitsingen in de raad verder is er van die sprong nog maar weinig terecht gekomen.

Als er sprake is van een hink-stap-sprong, zijn we nu misschien net bij de stap aangekomen.

Maar welke stap neemt dit college dan? Nou niet echt een stap om enthousiast van te worden.

De kadernota ademt weinig visie en ambitie uit.  Men constateert dat er nergens geld voor is, en mocht dat veranderen, dan is de 1e prioriteit van dit college het uitbreiden van het stadstoezicht. Werkelijk, dat is volgens het college het allerbelangrijkste?

Wat D66 betreft is het behouden van evenementen zoals Lelystart en Dancetour belangrijker. Ook het versterken van het stadshart of aanpakken stationsplein lijkt ons dringender. Maar goed, we hebben eerder gezien dat de coalitie veelvuldig op de rem trapt als iets van ambitie wordt geformuleerd.

Na wat technische vragen bleek het uitbreiden stadstoezicht eigenlijk compleet overbodig en wat D66 betreft schrappen we dit punt dus maar helemaal.

De grootste post in het lijstje ‘wenselijk’ betreft 3 ton voor Stadsmarketing. Nadat de coalitie, aangemoedigd door het college, vorig jaar onverwachts CML de nek omdraaide om een bezuiniging in te boeken, moet nou de helft van het geld toch weer terug. D66 houdt niet van dit zwalkende beleid.

Ondertussen kwam CML juridisch in het verweer, wat ook weer onverwachte negatieve financiële consequenties meebracht. D66 vindt de hele gang van zaken op dit dossier beschamend.

Terug naar de lijstjes met wenselijke voorstellen, waar dus geen geld voor is. Deze zijn verdeeld in 2 categorieën:

  1. Wenselijke voorstellen – nog geen dekking voor
  2. Niet opgenomen wenselijke voorstellen – nog geen dekking voor.

Gevraagd naar het onderscheid tussen deze twee categorieën heeft het college geen antwoord, anders dan dat de raad daar nu maar een mening over moet hebben.

De mening van D66 is dat als het college geen visie heeft, de raad deze dan maar moet formuleren. Wat ons betreft trekken we de inventarisatie van de prioritering naar ons toe en wij dienen daartoe een amendement in.

Misschien moeten we voor die sprong voorwaarts, voor die visie en ambitie, wel kijken naar Lelystad Next Level (LNL) i.p.v. deze kadernota.

Je kan wel “bouwen, bouwen, bouwen” blijven roepen, maar dan moet je wel zorgen voor de juiste randvoorwaarden. Komen met oplossingen voor obstakels als PFAS en Stikstof maar ook zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en daarbij horende voorzieningen.

LNL is destijds bedacht om de afbouw van ICL-gelden op te vangen en ontwikkelingen te stimuleren die ons minder afhankelijk maken van rijksbijdragen.

Na vier jaar, een strategische agenda, een programmaplan, een koersdocument en nu een uitvoeringsprogramma is er nog geen cent binnen gehaald, nog geen project gestart. Wel veel gepraat en op papier gezet.

D66 had gehoopt hier toch eerder tastbare resultaten van te kunnen zien. Maar goed, men wil nu eindelijk aan de slag en dankzij een incidentele meevaller is er zelfs wat startkapitaal.  Wel een gelukje dat het Corona-jaar afloopt met een positief rekeningresultaat, anders was het zoeken van dat startkapitaal nog een hele tour geworden.

Wij hopen dat LNL nu echt gauw van start kan, aan het enthousiasme van de kersverse wethouder zal het niet liggen, hopelijk zijn wij binnenkort ook weer net zo enthousiast. In Lelystad Oost zien we graag dat ook de fysieke kant wordt aangepakt.

We hebben nog wel wat vragen over de invulling van die 5 miljoen startkapitaal, maar goed, men heeft LNL buiten de kadernota gehouden dus daar praten we elders over verder. Hopelijk kunnen we daar onze ambities voor een sprong voorwaarts daadwerkelijk handen en voeten geven.

Opmerkelijk was dat in die sessie over LNL enkel oppositiepartijen het gesprek aan gingen. Het blijft belangrijk dat dit een gezamenlijk gedragen ambitie is voor onze stad.

D66 dient verder nog amendementen in om communicatie mee te laten lopen met de formatie, de bermverharding te betalen uit GO, de formatie-uitbreiding op schaarse vergunningen te schrappen en een motie om bij het maken van wijkvisies vooral de eigen ambtenaren het gesprek met de inwoners te laten voeren.

Voorts zijn wij van mening dat Lelystad Airport zo snel mogelijk open moet.

Dank u wel.