Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 oktober 2020

Programmabegroting 2021

Gisteravond werd de Programmabegroting 2021 behandeld in de raad. Wij hadden het o.a. over Corona, behoud culturele instellingen, borging van de jeugdzorg en afweging grote investeringen.

Lees hier onze volledige bijdrage in 1e termijn terug:

 

Dank u wel Voorzitter.

Voordat ik over de begroting begin, ontkom ik er niet aan een paar woorden te zeggen over huidige Corona-crisis.

Wij hadden natuurlijk gehoopt dat deze vergadering een normale, fysieke raadsvergadering zou zijn. Waarbij interrumperen en overleggen eenvoudig is. Helaas zijn we nog niet zo ver.

En hoewel er een uitzondering is voor gemeenteraden, vindt de fractie van D66 dat wij midden in deze 2e golf het goede voorbeeld moeten geven.  Jammer genoeg blijft de pandemie voorlopig nog even ons leven beheersen.

Onze gedachten en medeleven zijn bij hen die een geliefde verloren, hun inkomen kwijt raakten of op andere manieren hard geraakt zijn door de Corona-crisis. Daarbij verbleekt het ongemak van digitaal vergaderen.

Dan over de begroting.

Bij deze begroting willen wij vooral stil staan bij 3 onderwerpen:

  1. Voorbarige bezuiniging Culturele instellingen,
  2. Vertraging aanpak Jeugdzorg
  3. Afweging grote investeringen

Toen na een maandenlange coalitie-crisis een nieuwe coalitie werd aangekondigd zonder D66 (of andere progressieve partijen) vonden wij dat natuurlijk jammer. Maar meer nog waren we bezorgd voor de nadelige gevolgen voor de stad. Wij spraken onze vrees uit dat met name cultuur en duurzaamheid het kind van de rekening zouden worden. Het is niet altijd leuk om gelijk te krijgen.

Een van de weinige accenten die het nieuwe college lijkt te maken, is een voorbarige bezuiniging op culturele instellingen. Ja, het vorige college had afgesproken te onderzoeken of samenwerking tot verdere efficiëntie en kostenbesparing kon leiden. Echter, dat onderzoek is nog niet eens afgerond maar er wordt al wel rucksichtslos voor tonnen aan bezuiniging in geboekt.

Een erg onverstandig accent, wat ook nog strijdig is met het raadsprogramma. U weet wel, dat raadsprogramma waar nu ook de nieuwe coalitiepartijen zich aan gebonden zeggen te voelen.

Onverstandig, niet alleen omdat deze instellingen het na jaren van gestapelde bezuinigingen en nu een coalitie-crisis al heel zwaar hebben. Onverstandig ook omdat dit ten koste gaat van het woon en leefklimaat, dat we juist naar een next level willen tillen.

Natuurlijk, ook D66 wil zo snel mogelijk naar de 100.000 inwoners. Echter, vinden wij het voor de balans van de stad van belang dat die groei met name gaat plaats vinden in het midden en hogere segment. En juist voor die doelgroepen is een hoogwaardig cultureel woon en leefklimaat van groot belang. Sommige partijen lijken in hun fixatie met ‘bouwen, bouwen, bouwen’ hier volledig aan voorbij te gaan. Laten we nou niet weer dezelfde fout maken waarvan we op lange termijn de wrange vruchten plukken. Vandaar dat D66 op dit punt met een amendement komt.

Over amendementen gesproken, D66 is erg ontstemd dat een amendement inzake de jeugdhulp niet is uitgevoerd door het college.

Waarom is dit niet gebeurd? Hoe kan het dat het JGT en haar medewerkers het verhaal van het college tegenspreken? Wanneer denkt het college de situatie onder controle te hebben?

Juist op dit onderwerp, waarvan we al van het begin van deze raadsperiode worstelen om er grip op te krijgen, vinden wij het onbegrijpelijk dat zoiets kan gebeuren. Nu dat er dan eindelijk spijkers met koppen geslagen moeten worden, laat het college het afweten.

We vragen college hoe ze deze situatie op korte termijn willen repareren en ons periodiek over de voortgang te informeren. Zowel de tijd als ons geduld zijn inmiddels op.

Als laatste over de majeure investeringen. Ook bij de kadernota hebben wij er op gewezen dat het belangrijk is die tegen elkaar af te wegen.

Zeker nu, moeten we ons afvragen welke investeringen het hoogst nodig zijn,

op korte termijn het meeste rendement opleveren

of het beste zijn om de speerpunten van Lelystad Next Level te realiseren.

Deze onderbouwing -hoewel meermaals toegezegd- ontbreekt nog steeds. Daarom opnieuw een amendement hierover, en met dezelfde logica ook eentje over de budgetverdubbeling van het toekomstige havenbedrijf.

Tot slot nog een paar kleine andere voorstellen van de D66 fractie:

Wij pleiten voor meer transparantie door voortaan ook de collegebesluiten te publiceren, in navolging van vele andere gemeenten.

Wij zijn er erg voor het programma “Vraag Elkaar” in afgeslankte vorm te behouden omdat dit wat ons bijdraagt aan preventie en dus op langere termijn geld bespaart. Wij zijn daarom mede-indiener van het PvdA-amendement hierover.

Als laatste denken wij dat het goed is de heffingssystematiek van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing gelijk te trekken, waarmee deze duidelijker en eerlijker worden.