Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 januari 2020

2019 Tops en Flops en 2020 straalt nu al

De keukentafel vraagt met oud en nieuw om terugkijken. De vraag waar we trots op zijn levert een interessante kijk op onze drijfveren en motivatie op: Het samen optrekken voor het ziekenhuis aan het begin van 2019 en het bezoek van de 2e Kamerfractie met onze zorg-artikel en inwoners te spreken. Met heel veel pijn in het hart tot een toch sluitende begroting bereiken. Daar ging achter de schermen heel veel werk in zitten. Dat is niet waarvoor je de politiek in gaat, ‘bezuinigen’.

Ook de motiemarkt maakt ons trots. Omdat we met de inwoners van de stad weer hebben kunnen zien hoe initiatiefrijk Lelystad is en dat er veel kan. Trots op hoe Lelykracht er in slaagde zoveel activiteiten voor de stad te organiseren en de samenwerking tussen de culturele en sportinstellingen. We zijn vooral trots op onze inspanningen achter de schermen. Dat wat je niet ziet en leest op facebook en in de raadzaal: Hoe we voor enkele gezinnen de hulp voor elkaar krijgen door vragen te blijven stellen op de juiste plaatsen. Daarmee maken we direct verschil voor mensen.

We hebben ook onderwerpen die ons de schrik hebben aangejaagd….De Noordzoom blijft voor ons als fractie met stip op nummer een, een groot schrikbeeld. Omdat volle tribunes juist vragen om een raad die het belang van de stad voor ogen heeft, niet alleen de belangen afweegt van een enkele groep inwoners. Maar ook een onuitvoerbare motie over Lelykracht. Of het debat over de huisvesting voor statushouders. Omdat we als D66 geloven in de kracht van de samenleving die wel voor elkaar wil zorgen.

Het absolute dieptepunt daarover zijn we het aan de keukentafel meteen eens: partijen die zich uitleven op facebook en in de raadszaal hun mond dichthouden of het persoonlijke gesprek erover niet aangaan. Die manier van politiek past voor ons niet bij het samenleven in ons Lelystad. D66 gaat voor een samenleving waarin politiek helpt de moeilijke keuzes te maken. Daar word je misschien niet populair van, maar de stad wordt er wel beter van.

Zo aan het einde van 2019 kijken Diane Bergman en Peter Schot terug op 10 jaar politiek. Tien jaar alweer, dat we met hart en ziel de stad zien groeien en bloeien. Veel van onze onze vrije tijd en avonden zijn we op pad  voor de stad en het D66 geluid waarin we geloven. Onze politiek waarin we samen met de fractie; Joop, Danny en Sanne voor D66 Lelystad het liberale geluid laten horen. Bedankt voor een fijne samenwerking.

En een persoonlijke noot aan onze thuisfronten: Bedankt dat we de ruimte krijgen iets te doen voor de mensen van Lelystad en voor onze partij.

Bovenal: een 2020 met kansen: Lelykracht, hoofdstad van de nieuwe natuur, Markerwadden, Luchthaven….wij gaan knallen!

De Fractie van D66 Lelystad wenst u een voorspoedig en gezond 2020!

Diane Bergman

Sanne de Wilde

Danny van der Scheer

Joop Meijer