Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 8 juni 2019

Over de Noordzoom

D66 gaat de raad vragen om het voorstel Noordzoom terug te geven aan het college. D66 heeft vanaf het begin aangegeven dat het voorstel voor het bouwen van woningen in de Noordzoom uiterst ongelukkig is opgeschreven.  Het had veel duidelijker moeten zijn dat in overleg met bewoners gekeken ging worden of bouwen in de Noordzoom wenselijk is en hoe er dan gebouwd kan worden. Dat collegevoorstel is eigenlijk nog in behandeling. Sterker nog, dinsdag zou de raad er verder over praten. Enkele politieke partijen fietsen daar nu dwars door heen door zich uit te spreken tegen het voorstel in de media, terwijl we nog met elkaar in gesprek waren over het wijzigen van het voorstel van het  college.

D66 wilde met zo’n wijziging van het collegevoorstel recht doen aan wat de mensen uit het Karveel vinden over het bouwen in de Noordzoom en daarbij vooral niet uit het oog te verliezen dat Lelystad als stad behoefte heeft aan nieuwe inwoners met koopkracht. Zodat bijvoorbeeld het centrum een aantrekkelijke vestigingsplaats blijft voor winkels. De balans in de stad moet beter.De scheve balans is de oorzaak van veel van de problemen waarmee de stad worstelt. Het Rijk schroeft een grote jaarlijkse subsidie terug als het college niet in staat is iets aan die disbalans te doen. Het gevolg daarvan is dat er mogelijk nog minder geld komt om Lelystad te verbeteren en we als Lelystedelingen miljoenen van het Rijk kunnen mislopen.

D66 werkte daarom dus met andere partijen aan een voorstel voor de Noordzoom waarin werd gevraagd om in gesprek te gaan met de omwonenden. En vervolgens het voorstel van het college zo te wijzigen dat daarin het behoud van het landelijke karakter werd vastgelegd, dat de sfeer en uitstraling van het gebied groen moest blijven. Ook waren we voor grotere kavels dan waar het college over sprak: 1000m2 of meer. We spraken met al die partijen over dat we niet wilden dat er hoogbouw kwam. En ook dat de grond als kavels beschikbaar zou komen en er dus geen projectmatige bouw zou plaatsvinden.

Oog voor duurzaamheid, het behoud van de volkstuinen waren ook afspraken die we wilden vastleggen voor het bouwen in de Noordzoom. In een nieuw en verbeterd besluit. Op die manier hoopten we recht te doen aan wat mensen op de tribunes aangaven en aan de stad als geheel.

Voor de stad moeten we elke plek benutten om de groep nieuwe en koopkrachtige inwoners aan onze stad te binden en de kansen te pakken die dat voor het ontwikkelen van het Stadshart, het onderwijs en cultuur geeft. En gek genoeg kunnen we met die nieuwe groep er bij ook weer makkelijke sociale huurwoningen bouwen, omdat als we dat nu zouden doen de stad nog schever wordt. Daarin hebben we namelijk een bepaalde verhouding afgesproken.

Daarom is het beter dit voorstel terug te geven aan het college. Die kan dan met een verbeterd voorstel komen dat recht doet aan en op draagvlak kan rekenen bij alle inwoners van de stad. Want dit gaat niet alleen over de Karveelbewoners. Dit gaat over de toekomst van onze stad.

Diane Bergman

Raadslid Fractie D66 Lelystad