Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 november 2018

Blog Niels Acouwer: Repeterende breuk

De plannen voor een ziekenhuis in Lelystad zijn meer dan 40 jaar geleden gemaakt.  De naam, Zuiderzeeziekenhuis, was het resultaat van een prijsvraag. Het is ontworpen voor 300 bedden. Dat is niet vreemd wanneer je bedenkt dat Lelystad volgens de plannen in 2000 100.000 inwoners zou tellen en dat in die tijd meerdaagse opnames heel gewoon waren. Dat lang niet alle bedden ooit gelijktijdig in gebruik waren zal iedere, wat oudere televisiekijker je kunnen vertellen want de opnames voor de serie “Medisch centrum West” zijn er gemaakt.

Het ziekenhuis is in 1982 in gebruik genomen. Een subsidie van de provincie Flevoland voor de invoering van het elektronisch patiëntendossier van de gefuseerde ziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord was in december 2008 aanleiding voor een bijeenkomst van D66 Flevoland in  “De heren van Stael” in Lelystad. Het resultaat van die bijeenkomst is vastgelegd in een Flevo-idee 66: De financiering van streekziekenhuizen in dunbevolkte gebieden zoals oostelijke en noordelijk Flevoland.

Van de genoemde conclusies wordt je niet vrolijk:

*afnemende patiënten aantallen,

*kwaliteit van de zorg,

*management kwaliteiten bestuurders.

En dan nog de moeizame, nooit echt geslaagde fusie; de cultuur verschillen, loondienst versus maatschap en weinig en alleen indirecte invloed van de lokale en regionale politiek.

In 2009, vlak na de D66 bijeenkomst, gingen de ziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord de eerste keer failliet. Loek Winter en compagnon namen met forse hulp van het Rijk (tevens provincie en gemeenten Lelystad en NOP, red.) de ziekenhuizen over. Zeker de eerste jaren ging het de goede kant op. De omstandigheden voor kleinere ziekenhuizen, vooral buiten de Randstad,  worden zwaarder. Ze krijgen te maken met nieuwe eisen over het minimum aantal verrichtingen en over de kwaliteit. De bedrijfseconomische gevolgen laten zich raden. Onderbezettingsverliezen en andere tekorten kunnen alleen opgevangen worden als de verzekeraars meer vergoeden dan volgens de afspraken. De stelling van Loek Winter dat zijn ziekenhuis 25% goedkoper zou werken, kan ik daarom niet plaatsen.

In ieder geval zijn de ziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord in oktober 2018 weer failliet gegaan. Er zit onder de overname kandidaten vast een goede. Wil die spoedeisende hulp en verloskunde in Lelystad bieden, dan is er een structurele oplossing voor de onderbezettingsverliezen nodig. Binnen het huidige systeem betekent dat de verzekeraars premiegeld uit de Randstad naar Lelystad moet sluizen.

Thema

Zorg

Alle Lelystedelingen moeten gezond en actief kunnen zijn. We willen daarom dat Lelystad uitnodigt tot een gezond en actief leven. Iedereen heeft wel eens hulp nodig. Wanneer dat nodig is, zorgen we voor elkaar. Simpel en snel. De laatste jaren zijn met de decentralisaties veel taken naar de gemeente gegaan. Lelystedelingen kunnen nu voor vragen rondom ondersteuning, zorg en gezin bij de gemeente en wijkteams terecht. Dat betekent voor sommige mensen veel verandering. Lelystad heeft veel geïnvesteerd om dit zo goed mogelijk te doen. D66 wil dat mensen meer eigen regie en passende hulp dichtbij hebben wanneer dat nodig is. Mensen zijn zelf en onderling heel goed in staat te bepalen welke keuzes zij maken en hoe zij hun leven en zorg inrichten.

Lees meer