Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 november 2018

Begroting 2019: de eerste met D66 weer in het college

Op 6 en 13 november bespreekt de raad de begroting voor komend jaar. Hierbij onze beschouwingen in eerste termijn:

De eerste begroting van een nieuw college. En voor het eerst in meer dan twintig jaar, maakt D66 weer deel uit van dat college.  Dit voorjaar voerde D66 campagne voor goed onderwijs, goede zorg en goed klimaat.  Deze punten komen wat onze fractie betreft voldoende terug in de voorliggende begroting.

Natuurlijk ga je nooit je hele verkiezingsprogramma één op één binnen halen als je met vijf andere partijen moet onderhandelen. Maar ondanks de legio verschillen, bleken wij toch met elke partner ook overeenkomsten te hebben:

Met de VVD delen wij de wens voor een gezond huishoudboekje. .

Met de Inwonerspartij, de zorg voor een zuivere rol van politiek en overheid.

Net zoals de PvdA, vinden wij ook voortdurende inspraak voor inwoners van groot belang.

Met de ChristenUnie kunnen wij het goed vinden op het gebied van duurzaamheid & milieu.

En net als de SP, zijn wij voor een rechtvaardige verdeling van de welvaart.

En ook met de niet-coalitiepartijen zou ik bij bijna elke partij wel een overeenkomst kunnen verzinnen, maar gezien de tijd en hoeveelheid partijen zal ik dat nu niet doen. Wel denk ik dat wij allemaal de wens delen om Lelystad vooruit te brengen.

Op het moment gaat het goed, nou ja, beter met Lelystad.  De huizenmarkt is flink aangetrokken en ook komen er steeds meer bedrijven en dus banen deze kant op.

Helaas is het nog te vroeg voor een hosanna verhaal. Ondanks positieve ontwikkelingen, blijft er druk staan op onze voorzieningen. We investeren in de transitie van ons Stadshart, maar een bioscoop blijft voorlopig achterwege. Als we niet opletten wordt de rechtbank stapje voor stapje steeds verder uitgekleed en het meest recente en schrijnende voorbeeld is natuurlijk het ziekenhuis.

Het is niet uit leggen dat een provinciehoofdstad met nu een overslaghaven en straks een vliegveld, dergelijke basale infrastructuur zou moeten ontbeteren.

Ook de jeugdzorg blijft een zorgenkindje, welke de komende jaren flink op onze begroting drukt. Het is van groot belang dat het maken en daarna uitvoeren van het aanvalsplan daadwerkelijk leidt tot transformatie: het terugdringen van de kosten terwijl de kwaliteit behouden blijft. Om dat te bereiken is het belangrijk dat we de goede dingen doen, op basis van objectieve cijfers en de dienstverlening verder versterken.

Ook goed onderwijs moet hieraan bijdragen en dit blijft natuurlijk een van de typische D66 speerpunten. Ook bij de aanpak van achterstanden en vroegtijdig schoolverlaten vinden wij het belangrijk dat het beschibare budget en expertise  zo effectief mogelijk worden ingezet, en we kijken dus erg uit naar de komende startnotitie om hiervoor de kaders te stellen.

 

 

Onze financiele situatie staat ons helaas niet toe de rijksgelden voor de decentralisaties lokaal op te (blijven) plussen. Dit jaar daalt onze solvabilieit (wat onze reserves uitdrukt) al onder de signleringswaarde van 20% en de komende jaren daalt deze slechts verder. Voor een deel wordt dit verklaard door de overstap van annuitair naar linear, maar dat neemt niet weg dat ons vermogen om tegenvallers op te vangen steeds beperkter wordt.

Om de tegenvaller van de afbouw van ICL-bijdrage op te vangen, is het college inmiddels voortvarend van start gegaan met Lelystad Next Level. Wij hebben goede hoop dat dit zal resulteren in positieve ontwikkelingen welke ons zullen helpen Lelystad meer toekomstbestendig te maken.

De komende tegenvaller inzake het verdwijnen van de precariobeslating is wat minder voortvarend opgepakt. Om 2022 kloppend te krijgen, is een simpele taakstelling van een miljoen ingeboekt. Ik begrijp dat 2022 nog ver weg is, maar toch.

Tenslotte wil ik nog even terug naar de vertaling van ons raadsprogramma. D66 is blij en trots dat de motiemarkt nu structureel in de begroting is opgenomen. Ook dit jaar weer een groot succes, en onze fractie dient 3 moties in naar aanleiding hiervan: Windbomen in het stadhart, een rolstoelpad in de 4fusion tuin, en meer ruimte voor straats-porten in de vorm van een Urban Village.

Een parkeerinformatiesysteem (PRIS) vinden wij op dit moment een overbodige luxe. Wij zien liever dat dit geld wordt besteed aan het schoon, netjes en veilig houden van de garages en dienen op dit  punt een amendement in.

Voorzitter ik rond af. Er is een nieuw college, een nieuwe raad en samen zijn we bezig met nieuwe manieren van werken en samenwerken. Want ondanks overeenkomsten, is het goed om wel een debat te hebben over de verschillen. Zodat we uiteindelijk gezamenlijk Lelystad die sprong voorwaarts laten maken.