Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 5 augustus 2018

Blog Niels Acouwer: Lelystad en de moord op Robert Kennedy

Mijn link tussen Lelystad en de moord op Robert Kennedy in 1968

New towns bouwen doen we al jaren. Huizen bouwen is niet zo moeilijk wanneer je ruimte en geld hebt. Ruimte hebben we in het IJsselmeergebied. Geld wilde de nationale overheid in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw wel beschikbaar stellen. Dus was het bouwen van kleine steden als Emmeloord en Dronten een opgave die de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders wel aan kon. Het bouwen van een grote stad, Lelystad, vraagt om een ander soort visie, vooral op het centrum van zo’n stad. Professor Van Eesteren werd gevraagd dat plan te maken. Door onduidelijkheden in zijn opdracht en te weinig aandacht voor feitelijke mogelijkheden als tijdige spoorverbindingen, werd zijn plan afgewezen. Gevolg was begin jaren zestig een nationale discussie over de ligging, de omvang en de structuur van Lelystad.
De hoogleraar planologie van de universiteit Utrecht in die tijd, Christiaan van Paassen, had een grote belangstelling voor de ontwikkeling van binnensteden in de VS. Stadscentra daar, de central business districts, dreigden leeg te lopen en te verloederen. Redenen genoeg voor hem om zijn studenten kennis te laten maken met het begin van de eerste, echte new town in Nederland: Lelystad. En zo ging 6 juni 1968 een bus van Utrecht over allerlei kronkelwegen naar Lelystad. De stemming was die van een schoolreisje. Die sloeg volledig om toen de radio meldde dat Robert Kennedy in Los Angeles was vermoord.

Voor de jonkies onder de lezers: Robert was een broer van de in 1963 vermoorde president John F. Kennedy. Robert was bezig met zijn campagne om president Johnson op te volgen. Johnson werd zeer breed gehaat door de steeds verder escalerende oorlog in Vietnam. De bekende kreet in die tijd was “Johnson moordenaar”. Met Robert als nieuwe president hoopten we weer op tijden van vrede en vooruitgang. In de VS worden vaak de verkeerden doodgeschoten.

In café-restaurant De Meerkoet kreeg de groep een verhaal over de eerste wijk van Lelystad te horen. Niets over het stadscentrum want daar werd nog over nagedacht. De wandeling langs de huizen in de Zuiderzeewijk die sinds september 1967 werden bewoond, was vooral bijzonder omdat er ook filialen van banken in zaten. En in het Lelycentre was al een kleine Albert Hein. De melding over de moord bleef je gedachten toch het meest bepalen.

Thema

Kunst, cultuur en sport

Voor ons is cultuur een inspiratiebron voor iedereen, geen hobby of luxegoed voor enkelen. Kunst en cultuur geven Lelystedelingen de ruimte om zichzelf te ontplooien. Ze vormen ook de zuurstof voor een open samenleving. Gezellige horeca, veel evenementen en festivals maken dat meer mensen in Lelystad willen wonen. Wij zijn zelfbewuster en profileren ons meer en meer als stad waar het gebeurt.

Lelystad is óók een sportstad, met veel sportende bewoners. De stad is er levendig door en veel Lelystedelingen ontmoeten elkaar op deze manier.

Lees meer