Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 januari 2018

Gratis parkeren bestaat niet

Nu de verkiezingen eraan komen hoor je het her en der weer “Maak parkeren gratis, dat trekt meer mensen naar het centrum”. Wie zou dat niet willen?

Parkeerbeleid is iets ingewikkelds. Wie langer in Lelystad woont herinnert zich de chaos nog wel op de Reaalhof. Daar was gratis parkeren en dus een drukke bedoening op de zaterdag. Strijd om het gratis plekje. Inmiddels heeft Lelystad de Waaggarage, Agoragarage, Zilverpark en de Neringarage. Het bouwen ervan was niet gratis. De gemeente heeft er vanuit de begroting elk jaar honderduizenden euro’s bijgelegd omdat de opbrengsten niet hoog genoeg zijn om de begroting sluitend te maken. Dat geld komt van onze gemeentelijke belastingen.

Het geld dat een gemeente van het rijk krijgt moet voor bijna 95% aan taken besteed worden die gemeenten uitvoeren. Zoals de bijstand. De enige manier om parkeren gratis te maken is dus bezuinigen op zorg voor ouderen of jeugd, of onderhoud aan wegen of de belastingen te verhogen. Als alle Lelystadse huishoudens €35 per jaar meer betalen aan OZB dan kan het; “gratis” parkeren. Zo gratis is dat dus niet…D66 kiest er dan liever voor inwoners een keuze te geven en degenen die er gebruik van maken te laten betalen. De gebruiker betaalt, en dus niet mensen zonder auto, of autobezitters die op de fiets naar het centrum komen.

Want als je er niet parkeert, waarom zou je dan wel via de OZB moeten bijdragen aan parkeren?

Thema

Leefbaar en veilig

Samenleven in vrijheid en veiligheid, dat willen wij voor Lelystad. In Lelystad ben je vrij om je leven te leiden zoals jij dat wilt. Om eruit te zien zoals je wilt, te geloven wat je wilt en te houden van wie je wilt. Dat kan alleen als Lelystad een stad is waar mensen niet worden gediscrimineerd of bedreigd. Nu de stad groeit en spanningen in de samenleving merkbaar zijn, moeten we in gesprek blijven gaan. Het is niet erg dat we het niet altijd eens zijn, maar botsende wereldbeelden mogen nooit aanleiding zijn voor uitsluiting of geweld. In vrijheid je eigen keuzes maken gaat niet wanneer je niet veilig bent of je je niet veilig voelt. Vrijheid en veiligheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Een veiliger Lelystad is een gedeelde verantwoordelijkheid. Alleen wanneer bewoners, instellingen, ondernemers en de overheid samenwerken lukt dit.

Gevoelens van onrust nemen wij serieus en tegelijkertijd laten we ons niet leiden door angst. Daarom kiezen we voor maatregelen die werken in plaats van schijnveiligheid. Op de eerste plaats willen we criminaliteit voorkomen, juist door de diepere oorzaken hiervan te bestrijden. Dat betekent investeren in kansen voor iedereen.

Lees meer