Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 december 2017

Verschil maken voor PGB: Blog van Diane Bergman

Afgelopen week kreeg ik een bedankje van een inwoner. Afgelopen jaar na de jaarwisseling kreeg hij een brief van de SVB (de Sociale Verzekeringsbank die de Persoonsgebonden Budgetten (pgb) uitkeert) dat zijn pgb zou stoppen. De reden daarvan was dat er nog geen nieuwe beschikking was vanuit de gemeente. En hij vreesde dat dit dit jaar opnieuw zou gebeuren en dat zijn financiele situatie dan onder druk zou komen.

 

Als raadslid heb je dan een afweging te maken. Je kan het heel groot maken en in de raadsvergadering vragen stellen. Het gevolg is dat het college veel tijd aan de politieke kant besteedt. D66 is echter een doelgerichte partij. Politiek gewin is ondergeschikt aan dat doel. Leuk, natuurlijk, maar niet primair. Ik stelde een vraag aan de ambtenaar, dat leek me beter. Een heel open vraag. En het duurde twee weken voordat ik antwoord kreeg.

Inmiddels (;)) waren de WMO-beschikkingen voor het komende jaar bij de SVB. Voor de pgb’s waarvoor dat nog niet gelukt was, enkele van de jeugdzorg, was een brief naar de betrokkenen gestuurd die hen alvast voorbereidde op de brief van de SVB. Zo lag de focus dus mooi bij het oplossen van het probleem en niet bij de politieke situatie. Dat is misschien wel het allerleukste van lokale politiek….dat het heel af en toe lukt om het verschil te kunnen maken. 

Thema

Zorg

Alle Lelystedelingen moeten gezond en actief kunnen zijn. We willen daarom dat Lelystad uitnodigt tot een gezond en actief leven. Iedereen heeft wel eens hulp nodig. Wanneer dat nodig is, zorgen we voor elkaar. Simpel en snel. De laatste jaren zijn met de decentralisaties veel taken naar de gemeente gegaan. Lelystedelingen kunnen nu voor vragen rondom ondersteuning, zorg en gezin bij de gemeente en wijkteams terecht. Dat betekent voor sommige mensen veel verandering. Lelystad heeft veel geïnvesteerd om dit zo goed mogelijk te doen. D66 wil dat mensen meer eigen regie en passende hulp dichtbij hebben wanneer dat nodig is. Mensen zijn zelf en onderling heel goed in staat te bepalen welke keuzes zij maken en hoe zij hun leven en zorg inrichten.

Lees meer